Εργαστηριακές Εξετάσεις Μαθήματος "Ποσοτικά Θέματα Χρηματοοικονομικής" 

Οι εξετάσεις των εργαστηριών θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη (21/22-1-2019) ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-12:00 η ομάδα της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 18:00 - 20:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00-14:00 η ομάδα της ΠΕΜΠΤΗΣ 10:00 - 12:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 14:00-16:00 η ομάδα της ΠΕΜΠΤΗΣ 12:00 - 14:00

ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00 η ομάδα της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10:00 - 12:00

TΡΙΤΗ 12:00-14:00 η ομάδα της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12:00 - 14:00

ΤΡΙΤΗ 14:00-16:00 η ομάδα της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14:00 - 16:00

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Ε3

 

Όσοι έχουν κοπεί με βαθμό θα πρέπει να έρθουν να εξεταστούν στο Τμήμα της Τρίτης (22-2-2019) στις 10:00-12:00.

 

Ο Διδάσκων

Σωτήριος Διον. Νικολόπουλος

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved