ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Οι  φοιτητές των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας σας για την εισαγωγή τους στην εφαρμογή των υποτροφιών του ΙΚΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019-

θα χρησιμοποιήσουν το κωδικό που έχουν στο πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΟΧΙ τον κωδικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved