ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Οι παρακάτω ώρες επικοινωνίας δεν ισχύουν κατά την εξεταστική περίοδο.

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι παρακάτω ώρες επικοινωνίας δεν ισχύουν κατά την εξεταστική περίοδο.

 ΤΡΙΤΗ 

 08:00 - 09:00

 ΤΕΤΑΡΤΗ

 09:00 - 11:00

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Οι παρακάτω ώρες επικοινωνίας δεν ισχύουν κατά την εξεταστική περίοδο.

 ΤΕΤΑΡΤΗ

 15:00 – 16:00

 ΠΕΜΠΤΗ

 12:00 – 13:00

ΤΣΙΦΟΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

Σημείωση: Οι παρακάτω ώρες επικοινωνίας δεν ισχύουν κατά την εξεταστική περίοδο.

ΤΡΙΤΗ (ωράριο και για απορίες Πρακτικής Άσκησης)

11:00 – 12:00

ΤΕΤΑΡΤΗ (ωράριο για όλες τις υπόλοιπες απορίες)

11:00 – 12:00

ΧΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Οι παρακάτω ώρες επικοινωνίας δεν ισχύουν κατά την εξεταστική περίοδο.

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:00 - 13:00

14:00 – 15:00

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved