ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες και ώρες εξετάσεις

των πτυχιακών εργασιών είναι οι ακόλουθες :

 

 

1)      Πτυχιακές με τον κ. Παπαγεωργίου Γεώργιο : Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 12.00 μ.μ (Προσέλευση έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος )

2)      Πτυχιακές με τον κ. Παναγιώτου Παναγιώτη:  Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 12.30 μ.μ (Προσέλευση έξω από το γραφείο του )

3)      Πτυχιακές με τον κ. Παντελίδη Νικόλαο :  Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 12.00 μ.μ (Προσέλευση έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος )

4)      Πτυχιακές με τον κ. Χαλό Απόστολο :  Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 11.00 π.μ (Προσέλευση στο γραφείο του )

5)      Πτυχιακές με τον κ. Μπάγκο Δημήτριο :  Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 11.00 π.μ (Προσέλευση έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος )

6)      Πτυχιακές με τον κ. Μπαρμπαρούση Παντελή  :  Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 11.00 π.μ (Προσέλευση έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος )

7)      Πτυχιακές με τον κ. Κουτούπη Ανδρέα  :  Πέμπτη  6/6/2019  (Προσέλευση έξω από το γραφείο του εκπαιδευτικού )  Η ώρα θα ανακοινωθεί προσεχώς  

8)      Πτυχιακές με την κα. Τσιφόρα Ευδοκία  :  Πέμπτη  6/6/2019  (Προσέλευση έξω από το γραφείο της  εκπαιδευτικού ) Η ώρα θα ανακοινωθεί προσεχώς  

 

 

                                                                                  Από τη Γραμματεία του Τμήματος  

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved