Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

να προσέλθουν  προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους

στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ,

προσκομίζοντας  στη Γραμματεία

όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν,

από  26/11/2018 έως και 30/11/2018 (ώρες 10.00 – 12.00)

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved