Παρακαλούνται οι φοιτήτριες –τες του Τμήματος  

                                     που επιθυμούν  να εξεταστούν οι πτυχιακές τους εργασίες

                                                   την πρώτη βδομάδα του Φεβρουαρίου

                                  να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος 

                                                   μέχρι και  την Παρασκευή 1/2/2019:

                                          α)  το έντυπο υποβολής της πτυχιακής εργασίας

                                          β)  ένα cd

                                    

                                 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved