Κωδικός του μαθήματος Φορολογική Λογιστική Ι (Φ.Π.Α.) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ο κωδικός του μαθήματος Φορολογική Λογιστική Ι (Φ.Π.Α.) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι: rhm1xjw

Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο eclass. Το πρώτο μάθημα έχει γίνει τη Πέμπτη 26/3/2020 και συνεχίζουμε με το δεύτερο μάθημα τη Πέμπτη 2/4/2020, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved