Μαθήματα κ. Κουτούπη, επαναληπτικές εισηγήσεις
Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 900 - 1300 θα γίνουν επαναληπτικές εισηγήσεις που θα περιλαμβάνουν τα κατωτέρω μαθήματα:
Κλαδική Λογιστική 9:00-10:00
ΔΛΠ 10:00-11:00
Ελεγκτική 11:00-12:00
ΕΛΠ 12:00-13:00
Με εκτίμηση
Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved