Οδηγίες για τις εξετάσεις προς τους φοιτητές

Για να δείτε το πρόγραμμα παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

 

 Οδηγίες για τις εξετάσεις προς τους φοιτητές

  1. Οι φοιτητές θα πρέπει απαραίτητα για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις να έχουν μαζί τους το πάσο ή την αστυνομική ταυτότητα.
  2. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται για την εξέταση ενός μαθήματος σύμφωνα με τις ομάδες που αναγράφονται στο πρόγραμμα. Δεν θα γίνονται δεκτοί από τους εισηγητές φοιτητές προς εξέταση που το επίθετο τους δεν συμφωνεί με την ομάδα που εξετάζεται. Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο και έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην εμβόλιμη εξεταστική. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές μπορούν να προσέλθουν στην άλλη ομάδα εξέτασης μόνο εάν την ίδια ώρα εξετάζονται σε μάθημα της εμβόλιμης εξεταστικής. Οι εν λόγω φοιτητές να μην παραλείψουν να ενημερώσουν τον εισηγητή για την αλλαγή της ομάδας.

Σε εξαιρετική περίπτωση άλλη αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με άδεια του εισηγητή πριν την ημέρα εξέτασης του μαθήματος.

  1. Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να κάνουν διάλειμμα για οποιοδήποτε λόγο κατά την ώρα της γραπτής εξέτασης, ούτε να βγουν από την αίθουσα, πριν παραδώσουν οριστικά το γραπτό τους εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και αφού πρώτα παραδώσουν το κινητό τους στο επιτηρητή.
  2. Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από την αίθουσα, στην οποία διεξάγονται οι εξετάσεις, πριν από την παρέλευση 30 λεπτών από τη στιγμή που έχουν δοθεί τα θέματα και μετά την οριστική καταμέτρηση τους. Επιπλέον, κανένας φοιτητής δεν μπορεί να προσέλθει στην αίθουσα διεξαγωγής των εξετάσεων μετά από την παρέλευση 10 λεπτών από την έναρξη των εξετάσεων.
  3. Απαγορεύεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για οποιοδήποτε λόγο. Τα κινητά θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και όχι πάνω στα έδρανα.
  4. Στα μαθήματα που χρειάζονται υπολογισμοί μπορούν να γίνουν μόνο με αριθμομηχανή. Δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων για υπολογισμούς.
  5. Στην εξέταση των μαθημάτων της εμβόλιμης εξεταστικής μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με την ανακοίνωση «Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών..». Σε διαφορετική περίπτωση, οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν πως δεν θα βαθμολογηθεί το γραπτό τους.
  6. Στο πρόγραμμα εξέτασης εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα του τρέχοντος προγ/τος σπουδών. Τα μαθήματα των προηγούμενων προγραμμάτων σπουδών έχουν  αντιστοιχισθεί με μαθήματα του τρέχοντος προγραμμάτων σπουδών και οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τον πίνακα των αντιστοιχίσεων που υπάρχει στον ιστότοπο του τμήματος στην ενότητα Πρόγραμμα σπουδών.
  7. Για τα μαθήματα της κανονικής εξεταστικής οι φοιτητές θα προσέρχονται στην αίθουσα 22-24 ενώ για την εξέταση των μαθημάτων της εμβόλιμης εξεταστικής οι φοιτητές  θα προσέρχονται στην αίθουσα 25.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved