Οικονομοτεχνικές Μελέτες " του ΣΤ Εξαμήνου

Tο μάθημα : "Οικονομοτεχνικές Μελέτες " του ΣΤ Εξαμήνου, από την Πέμπτη 3/5/2018, 
και έως το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου, θα πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Ε1, 
τις ίδιες ώρες.

Η Διδάσκουσα 
Δρ. Δημήτογλου Αργυρώ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved