Ομάδες εργαστηρίου στο μάθημα «Ανάλυση Επενδύσεων & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» με τον κ. Μπαρμπαρούση

Οι ομάδες εργαστηρίου στο μάθημα «Ανάλυση Επενδύσεων & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» με τον κ. Μπαρμπαρούση από σήμερα Τετάρτη(04/03/2020) θα ξεκινήσουν κανονικά

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved