Ορκωμοσία Ιουνίου

Όσοι και όσες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για να μετάσχουν στην ορκωμοσία του Ιουνίου,

θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Τμήμα   και να έχουν κάνει την αίτηση

Πτυχίου στο Μητρώο Σπουδαστών το αργότερο μέχρι και τις 16/5/2018

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved