Ο κ. Παναγιώτου θα εξετάσει τις πτυχιακές εργασίες του στις 7/2/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και 
ώρα 12:00.

Καλούνται οι φοιτητές  του να καταθέσουν τις πτυχιακές  εργασίες στη γραμματεία του τμήματος.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved