Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων μελών ΔΕΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων μελών ΔΕΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

ΘΕΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ με το Π.Δ. 407/80

Πίνακας Κατάταξης

 

Α/Α

Αριθμός Πρωτ. Αίτησης

Βαθμολογία – Σύνολο

1

59/7-8-2019

                      58

2

49/30-7-2019

                      51

3

53/31-7-2019

                      34

4

58/6-8-2019

                      25

5

56/5-8-2019

                      22

 

ΘΕΣΗ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι με το Π.Δ. 407/80

Πίνακας Κατάταξης

 

Α/Α

Αριθμός Πρωτ. Αίτησης

Βαθμολογία – Σύνολο

1

50/31-7-2019

                      80

2

49/30-7-2019

                      42

3

53/31-7-2019

                      39

4

58/6-8-2019

                      32

5

57/6-8-2019

                      15

 

ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι με το Π.Δ. 407/80

Πίνακας Κατάταξης

Α/Α

Αριθμός Πρωτ. Αίτησης

Βαθμολογία – Σύνολο

1

55/31-7-2019

                      95

2

52/31-7-2019

                      78

3

51/31-7-2019

                      71

4

59/7-8-2019

                      63

5

49/30-7-2019

                      56

6

53/31-7-2019

                      36

7

56/5-8-2019

                      29

 

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν ένσταση στη Γραμματεία του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και την  Πέμπτη  19/9/2019

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved