Πίνακες κατάταξης Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών & Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Για να δείτε τους πίνακες των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τους πίνακες των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

 

Πιθανές ενστάσεις επί των πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 25-9-2017 και ώρα 12:00.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved