Οι αιτήσεις πρακτικής για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ παρατείνονται μέχρι την επόμενη Πέμπτη στις 19/9/2019

                                    

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής  

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved