ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Με απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης, κυρίου Θεοδωράκη

παρατείνονται οι Δηλώσεις Μαθημάτων έως 3 Απριλίου 2019.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved