Προκήρυξη Θέσεων ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Για περισσότερα στην Ιστοσελίδα της ΠΑ στο E-class

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ Προγράμματος σπουδών Λογιστικής & Χρημ/κης

Βύρων Δαμασιώτης

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved