ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΝ : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020-21

Παρακαλούνται τόσο  οι εκπαιδευτικοί του ΠΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

όσο και οι εκπαιδευτικοί του Τμήματος  Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής του Π/Θ

να ολοκληρώσουν και να αποστείλουν τις βαθμολογίες  μέχρι και την Παρασκευή 31/7/20200

διότι θα πρέπει να γίνει  εγκαίρως μέχρι αυτή την ημερομηνία

η επεξεργασία στις καρτέλες   των μαθημάτων και των βαθμολογίων

των εκπαιδευτικών  ενόψει της  επερχόμενης εξεταστικής  του Σεπτεμβρίου

καθώς το Μητρώο θα παραμείνει κλειστό όλο τον Αύγουστο

  

Από τη Γραμματεία του ΠΣ και του Τμήματος   Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved