ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ) -ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Σας ανακοινώνουμε την λίστα των υποψηφίων πτυχιούχων για την ορκωμοσία του ΠΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΠΘ στις 20/11/2019 και ώρα 14.00 μ.μ με τον Αριθμό  Γενικού Μητρώου Φοιτητή/τριας.

Παρακαλούνται όσοι-όσες  είναι στη λίστα να βρίσκονται τουλάχιστον μια ώρα πριν στο Μητρώο για να υπογράψουν τα πρωτόκολλα καθομολόγησης τους έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Η ορκωμοσία θα γίνει με την υποχρεωτική ένδυση Πανεπιστημιακών τηβέννων.

Για την διαδικασία παραλαβής τους θα υπάρξει προσεχώς καινούργια ανακοίνωση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Α.Μ.

375899

1114020

1113006

1111114

1114024

1112259

1113168

1114101

1114127

1114196

1114147

1114141

1114133

1112115

1113025

1111061

1114092

1114146

1114028

1115035

1114191

1113039

1111021

1111223

559876

1114034

1115060

1115178

1113064

1114164

1113074

1114093

549229

1114060

1115069

1113097

1114038

508695

1113159

1112155

559836

1111291

1113175

1113126

1112255

1111038

1114004

1114123

1114064

1114049

1114041

1114193

1114031

1114073

1114199

1114056

1115106

1114167

1114161

1114109

1114019

1113083

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved