ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται όσοι σπουδαστές –στριες

εκ πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης

(168 Δ.Μ. και πάνω συμπεριλαμβανομένου και των μισών μαθημάτων)

να κάνουν αίτηση στο ΚΕΠ  για να παραλάβουν την Βεβαίωση Έναρξης Πρακτικής

κάνοντας αίτηση για ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

αλλά και βεβαιώσεις ή βαθμολογίες γενικά

 λόγω του νόμου περί προσωπικών δεδομένων

Το ΚΕΠ στη συνέχεια θα την προωθήσει στη Γραμματεία

στο e-mail g-accfin@uth.gr και θα αποσταλεί στο ΚΕΠ

μέσω e-mail για να την παραλάβουν 

Είτε εναλλακτικά με αίτηση τους αποκλειστικά από το e-mail τους

στο πανεπιστήμιο (uth.gr) με υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού μητρώου τους (ΑΜ)

  Όλες οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται στα  αντίστοιχα e-mail (ΚΕΠ , e-mail Πανεπιστημίου)

είτε εναλλακτικά με courier με χρέωση παραλήπτη  στη διεύθυνση του σπουδαστή-στριας

αν το επιθυμεί (το αναγραφεί στην αίτηση μαζί με το κινητό του τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ΤΚ)

 

 

 

                  Από τη Γραμματεία του ΠΣ  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved