Πρώτη έκδοση ωρολογίου προγρ/τος του χειμερινού εξαμ. του ακαδ. έτους 2017-2018

Δείτε για το 1ο Εξάμηνο (κάνοντας κλικ στην εβδομάδα), την 1η έκδοση του ωρολογίου προγράμματος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 εδώ.

 

Δείτε για το 3ο Εξάμηνο (κάνοντας κλικ στην εβδομάδα), την 1η έκδοση του ωρολογίου προγράμματος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 εδώ.

 

Δείτε για το 5ο Εξάμηνο (κάνοντας κλικ στην εβδομάδα), την 1η έκδοση του ωρολογίου προγράμματος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 εδώ.

 

Δείτε για το 7ο Εξάμηνο (κάνοντας κλικ στην εβδομάδα), την 1η έκδοση του ωρολογίου προγράμματος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 εδώ.

 

 

Παρατηρήσεις:

Σύντομα θα ακολουθήσουν εδώ στο site του τμήματος νέες ανακοινώσεις με τις οδηγίες των καθηγητών για τις δηλώσεις σε ομάδες εργαστηρίων.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved