Πτυχιακές εργασίες που επόπτευσε ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Οι πτυχιακές εργασίες που επόπτευσε ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, θα εξεταστούν στις 11/2/2020 και ώρα 11:30

Καλούνται οι φοιτητές όπως καταθέσουν αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του τμήματος.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved