Τα μαθήματα (Εμπορικό δίκαιο και  Εργατικό δίκαιο) του κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ στις 19/2 και 20 /2 /2019 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθενείας του και θα αναπληρωθούν.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved