Τοποθέτηση φοιτητών σε θέσεις Π.Α. περιόδου 01/10/2018 - 31/3/2019
(Κλασσική Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ)

  • Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες και δικαιολογητικά για την έναρξη της ΠΑ δείτε την αντίστοιχη ενότητα στο e-class.

 

  • Εκεί έχουν αναρτηθεί και οι θέσεις διαθέσιμες θέσεις διαφόρων φορέων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση μέσω ΠΑ.

 

  • Η πρώτη φάση των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη γραμματεία του τμήματος μέχρι την Παρασκευή 21/9/2018 και ώρα 13:00. Η επιτροπή ΠΑ θα συνεδριάσει το συντομότερο δυνατό για να εξετάσει τις αιτήσεις και να εγκρίνει ή όχι την τοποθέτηση των σπουδαστών στις αντίστοιχες θέσεις. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΠΑ και του τμήματος μέχρι την Δευτέρα 24/9/2018.

 

  • Οι φοιτητές των οποίων οι θέσεις θα εγκριθούν θα πρέπει να παραλάβουν από την Τρίτη 25/9/2018 και μετά, τα απαραίτητα έντυπα για την πρακτική τους άσκηση από τη γραμματεία (είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με δική τους χρέωση).

 

  • Στην συνέχεια όσοι φοιτητές συγκεντρώσουν τα σχετικά έγγραφα καθώς και τις πιστωτικές μονάδες (μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων τις εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου)  και για την ίδια περίοδο πρακτικής άσκησης με έναρξη 1-10-2018, καθώς και όσοι πιθανά είχαν εκκρεμότητες στην πρώτη φάση, θα μπορούν μέχρι την Πέμπτη 27/9/2018 και ώρα 12:00, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος. Η επιτροπή ΠΑ θα συνεδριάσει την ίδια ημέρα για να εξετάσει τις αιτήσεις και να εγκρίνει ή όχι την τοποθέτηση των σπουδαστών στις αντίστοιχες θέσεις. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΠΑ και του τμήματος, το αργότερο μέχρι το βράδυ της 27/9/2018.

 

  • Οι φοιτητές των οποίων οι θέσεις θα εγκριθούν (μετά τις 27/9/2018), θα πρέπει να παραλάβουν από τη γραμματεία τα απαραίτητα έντυπα για την πρακτική τους άσκηση (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με δική τους χρέωση) από την Παρασκευή 28/9/2018.
  • Για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις (θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση).

Για την επιτροπή Π.Α.

Η πρόεδρος

Ευδοκία Τσιφόρα

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved