Το μάθημα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ δεν θα γίνει την Τρίτη 14/5/2019 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Το μάθημα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ δεν θα γίνει την Τρίτη 

14/5/2019 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved