ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε. 2019-20

 

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και επιθυμούν την ένταξή τους στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την παρακολούθηση μαθημάτων που υπάγονται στο Πρόγραμμα Πανεπιστημιακής Εξομοίωσης, ώστε να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.4589/19), να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved