ΦΕΚ ίδρυσης Ερευνητικού Εργαστηρίου δικαίου των επιχειρήσεων & οικονομικού δικαίου (ΕΕΔΕΟΔ)
Σας ενημερώσουμε ότι εγκρίθηκε η ίδρυση εργαστηρίου : ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του ΤΕΙ Θεσσαλίας . Για τους σκοπούς και την αποστολή του  εν λόγω εργαστηρίου , βλ.
ειδικότερα το ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 873 της 19/5/2015. (κάντε κλικ)Η λειτουργία του εργαστηρίου θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν  ανακοίνωσεις  σχετικά με το εργαστήριο ΕΕΔΕΟΔ. 

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved