Φορολογική Λογιστική Ι (Φ.Π.Α.) με διδάσκοντα τον Παπαγεωργίου

"Το μάθημα Φορολογική Λογιστική Ι (Φ.Π.Α.) με διδάσκοντα τον Παπαγεωργίου Γιώργο θα διεξάγεται κανονικά από τη Πέμπτη 5/3/2020 και εφεξής στην αίθουσα που υποδιεκνύεται από το ωρολόγιο πρόγραμμ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved