Χρήση διαθέσιμων χώρων διδασκαλίας εκτός ωρολογίου προγράμματος

 

Προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των διαθέσιμων χώρων διδασκαλίας, παρακαλούνται οι εισηγητές να ενημερώνουν τον κο Δαλαμάγκα Ιωάννη για οποιαδήποτε διδασκαλία (συνήθως αναπλήρωση) ή εξέταση θεωρίας ή εργαστηρίου προγραμματίσουν να κάνουν εκτός  της καθορισμένης ημέρας, ώρας ή αίθουσας, όπως αυτή αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου.

 

Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου

Δαλαμάγκας Ιωάννης

ioandalamag@hotmail.com

 

Τηλ 2410  684.248

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved