ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΑΡ. ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020 (Έκδοση 2b)

 

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τη νέα έκδοση 2b του Ωρολογίου προγράμματος διαλέξεων του εαρ. Εξαμ. Ακαδ. Ετους 2019 - 2020  εδώ.

 

Η αλλαγή αφορά στις ομάδες εργαστηρίου του μαθήματος Ανάλυση επενδ.και διαχ.Χαρτ. και στις αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων.

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved