Ώρες ακρόασης φοιτητών του εκπαιδευτικού κ. Παπαγεωργίου Γεωργίου

Οι ώρες ακρόασης  φοιτητών του εκπαιδευτικού κ. Παπαγεωργίου Γεωργίου

θα είναι Δευτέρα 13-14 μ.μ και Τετάρτη 15-16 μ.μ κατόπιν συνεννόησης

με τον Καθηγητή (e-mail) .

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved