Ώρες και οι ημέρες του εργαστηρίου ''Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου'' με τον κ. Μπαρμπαρούση

Οι ώρες και οι ημέρες του εργαστηρίου ''Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου'' με τον κ. Μπαρμπαρούση θα γίνουν γνωστές με νεότερη ανακοίνωση εντός της εβδομάδος.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved