Εργαστήρια

Το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής διαθέτει άρτια οργανωμένα εργαστήρια, εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την διδασκαλία εφαρμογών Πληροφορικής στην Λογιστική.

Συνολικά στα εργαστήρια του Τμήματος υπάρχουν περί τους 150 μικροϋπολογιστές για χρήση από τους σπουδαστές του τμήματος.

Ένας από τους βασικούς στόχους του τμήματος είναι η πιο ενεργός συμμετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία επιτυγχάνεται με την λειτουργία εργαστηριακών και φροντιστηριακών τμημάτων στα οποία πραγματοποιείται η εμπέδωση μέσω κατάλληλων εφαρμογών επιστημονικών γνώσεων και μεθοδολογιών. Παράλληλα, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της Διαχειρίσεως (management) στις επιχειρήσεις. Επομένως οι σπουδαστές πρέπει να ασκούνται στην επίλυση λογιστικών προβλημάτων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της πληροφορικής. Έτσι η Τεχνολογία της Πληροφορικής θα γίνει αντιληπτή και κατανοητή σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλείται να υποστηρίξει, ώστε τα νέα διοικητικά στελέχη να είναι σε θέση να αντιληφθούν τις προοπτικές στην χρήση της Πληροφορικής, τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές της Πληροφορικής μπορούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές τους, την επίδραση της Πληροφορικής στην οργάνωση διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται από την εφαρμογή της. Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (κυρίως Πληροφορικής) από τους σπουδαστές, έτσι ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.

Στο Τμήμα λειτουργούν τα εξής Εργαστήρια:

1. Εργαστήριο μηχανογραφημένης λογιστικής

[αίθουσα 106 ισόγειο]

2. Εργαστήριο Λογιστικών μηχανών

[αίθουσα 106 - ισόγειο]

3. Εργαστήρια Προγραμματισμού και Εφαρμογών ηλεκτρονικών Υπολογιστών

[αίθουσες Ε1 και Ε2, αρχή του διαδρόμου Α΄ Ορόφου]

4. Εργαστήριο Λογιστικών μηχανών καθώς και Επεξεργασίας κειμένου.

[αίθουσα Ε3,  στη μέση του διαδρόμου Α΄ Ορόφου]

5. Εργαστήριο Ξένων γλωσσών.

[αίθουσα εργαστηρίων Ξένων Γλωσσών, απέναντι από το Μικρό αμφιθέατρο]

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved