Περιεχόμενο και Πρόγραμμα Σπουδών

Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του νέου Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για να δείτε το Παράρτημα του νέου Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ:  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Τα παρακάτω αφορούν το πρώην ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κάντε κλικ εδώ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 37 ΣΕΙΡΑ ΕΩΣ 54 (εως εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2009-2010). Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 55 ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ (ακαδ. έτη 2010-2011 και 2011-2012) Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τις αντιστοιχίες μαθημάτων παλαιών και νέου προγράμματος σπουδών τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

 

Αντικείμενο Σπουδών

Το αντικείμενο του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αφορά στην επιστήμη της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και τις εφαρμογές της στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλύπτει το επιστημονικό αντικείμενο της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, όπως αυτή εξελίσσεται στην σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα και αφορά την άρτια και ορθή λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Επιπροσθέτως, καλύπτονται και θέματα Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Πληροφορικής και Μαθηματικών ώστε να επιτευχθεί μια ολιστική προσέγγιση.

Περιγραφή Πτυχιούχου του Τμήματος

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του τμήματος ονομάζεται "Πτυχιούχος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής", διαθέτει δε όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολείται ως υπεύθυνος λογιστηρίου, φοροτεχνικός και σύμβουλος επιχειρήσεων είτε στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ειδικότερα ο(η) πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής:

 •          Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία όλων των κατηγοριών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης
 •          Συντάσσει και αναλύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων
 •          Καταρτίζει προϋπολογισμούς και απολογισμούς και αναλύει τα αποτελέσματα με βάση τις αποκλίσεις
 •          Εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους κοστολόγησης
 •          Χειρίζεται και εφαρμόζει τα σύγχρονα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 •          Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές συμβουλές
 •          Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
 •          Προβαίνει σε εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων
 •          Παρέχει συμβουλές για λογιστικά, διοικητικά, εργατικά θέματα
 •          Εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες
 •          Κατανοεί παρακολουθεί και γνωρίζει τις οικονομικές εξελίξεις και τις χρηματοπιστωτικές διαδικασίες

 

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved