Πρακτική Ασκηση

Πληροφορίες για την πρακτική άσκηση του τμήματος θα βρείτε στο μάθημα του eclass:

Πρακτική Άσκηση τμήματος Λογιστικής & Χρημ/κης (LOG435)

 

Ηλεκτρονική Αίτηση για την έγκριση τοποθέτησης σε θέση πρακτικής άσκησης θα κάνετε στο http://accpraktiki.sdo.teilar.gr/

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved