Προσωπικό του Τμήματος

Διοικητικό Προσωπικό
ΠΑΡΗΣ ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ Γραμματέας Τμήματος

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved