Βιογραφικό Σημείωμα
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΗΣ ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ
Τίτλος: Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Βαθμίδα: Γραμματέας Τμήματος
E-mail: secry-account@teilar.gr
Τηλέφωνο: 2410 684233
Γραφείο:
Website:

Δεν υπάρχει εικόνα
Περιγραφή

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved