Προσωπικό του Τμήματος

Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Δρ. Παπαγεωργίου Γεώργιος Διδάσκων
Δρ. Παντελίδης Νικόλαος Διδάσκων

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved