Βιογραφικό Σημείωμα
Ονοματεπώνυμο: Δρ. Τάντος Στέφανος
Τίτλος: Επιστημονικός Συνεργάτης
Βαθμίδα: Διδάσκων
E-mail: e-mail steftantos@ gmail.com
Τηλέφωνο: 2410 684236
Γραφείο:
Website:

Δεν υπάρχει εικόνα
Περιγραφή

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved