Βιογραφικό Σημείωμα
Ονοματεπώνυμο: Μπάγκος Δημήτριος
Τίτλος: Εργαστηριακός συνεργάτης
Βαθμίδα: Διδάσκων
E-mail: dimbagos@gmail.com
Τηλέφωνο: 2410 684236
Γραφείο:
Website:

Δεν υπάρχει εικόνα
Περιγραφή

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved