Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Online συστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων: 

www.taxisnet.gr

Δικτυακός τόπος του ΙΚΑ:

www.ika.gr

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved