Χρήσιμα τηλέφωνα

Τηλεφωνικό κέντρο  (2410) 611061-72
Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (2410) 684397, 233,   Εσωτερικό : 397 & 233
Σπουδαστική Εστία (2410) 613312
Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης Εσωτερικό : 380-2
Γραφείο Διασύνδεσης Εσωτερικό: 218, τηλεμοιότυπο: (2410) 611995
Σπουδαστικό Εστιατόριο Εσωτερικό: 207
Αθλητικές Δραστηριότητες Εσωτερικό: 347
Υγειονομική Περίθαλψη (2410) 610981

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved