Γραμματεία

Η γραμματεία του τμήματος στελεχώνεται από τον κ. Κανιούρα Πάρη, τηλ. 2410 684233, email:  g-accfin@uth.gr  

Στη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής θα απευθύνεστε για τα παρακάτω θέματα: 

 • Αίτηση για λήψη θέματος πτυχιακής εργασίας
 • Εξέταση πτυχιακής εργασίας
 • Αίτηση για έναρξη Πρακτικής Άσκησης
 • Κατάθεση δικαιολογητικών και βιβλίου Πρακτικής Άσκησης
 • Αίτηση μετεγγραφής
 • Αίτηση κατάταξης
 • Αίτηση για αναγνώριση μαθημάτων από μετεγγραφή, κατάταξη και πρόγραμμα ERASMUS

 

Tο τμήμα Ενιαίου Μητρώου Σπουδαστών δέχεται τους σπουδαστές από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09.00 - 14.00. 

Στοιχεία επικοινωνίας Μητρώου Σπουδαστών: τηλ. 2410684270 & 2410684569,  FAX2410611994,  emailvasomarg@uth.gr    

Οι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ενιαίου Μητρώου για τα παρακάτω θέματα:

 • Εγγραφές σπουδαστών
 • Βεβαίωση Σπουδών
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας
 • Πιστοποιητικό Σπουδαστικής Κατάστασης
 • Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία
 • Δήλωση Μαθημάτων
 • Βαθμολογίες Μαθημάτων
 • Έκδοση Σπουδαστικού Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης
 • Πιστοποιητικό Στεγαστικού Επιδόματος
 • Βεβαίωση προϋποθέσεων για έναρξη πρακτικής άσκησης
 • Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
 • Έκδοση Πτυχίου
 • Βεβαίωση γνώσεων Η/Υ
 • Πιστοποιητικό Διαγραφής
 • Αίτηση για Αναστολή σπουδών

 

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved