ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ονοματεπώνυμο: Φάσσας Αθανάσιος (Πρόεδρος)

Τίτλος:  Αν. Καθηγητής
Βαθμίδα:
 
E-mail:  afassas@uth.gr
Τηλέφωνο:  
Γραφείο:  
Website:  
 
Περιγραφή

 

 

Please click on:

  • CV in Greek

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved