Τηλεφωνικός κατάλογος

 

Τηλεφωνικός Κατάλογος Προσωπικού Τμήματος Λογιστικής   & Χρηματοοικονομικής
1 Δρ. Σαντουρίδης   Ηλίας Καθηγητής

2410684238, 285 

2 Δρ. Παναγιώτου Κ. Παναγιώτης
Αναπληρωτής   Καθηγητής 2410 684 239
3 Δρ. Λαζαρίδης Θεμιστοκλής Αναπληρωτής   Καθηγητής 2410 684 323
4 Δρ. Νικολόπουλος Σωτήριος Επίκουρος Καθηγητής 2410 684 249
5 Δρ. Τσιφόρα Ευδοκία Καθηγήτρια   Εφαρμογών 2410 684 463
6 Δαμασιώτης Βύρων
Καθηγητής   Εφαρμογών 2410 684 249
7 Τσούτσα Παρασκευή Καθηγήτρια   Εφαρμογών 2410 684 299
8 Χαλός Δ. Απόστολος Καθηγητής   Εφαρμογών 2410 684 438
9 Κουλουκτσής Ιωάννης ΕΤEΠ 2410 684 379
10 Κανιούρας Πάρης Προϊστάμενος   Γραμματείας

2410 684 233, 397

11 Δρ. Παπαγεωργίου Γεώργιος Διδάσκων 2410 684 244
12 Δρ. Παντελίδης Νικόλαος

Διδάσκων

2410 684 236
13  

 

 
14  

 

 


 

   

 

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved