Προσωπικό του Τμήματος

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Δρ. Σαντουρίδης Ηλίας Καθηγητής
Dr. Santouridis Ilias Professor
Δρ. Παναγιώτου Παναγιώτης Καθηγητής
Dr. Panagiotou Panagiotis Professor
Δρ. Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Δρ. Νικολόπουλος Σωτήρης Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Τσιφόρα Ευδοκία Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Δαμασιώτης Βύρων. Επίκουρος Καθηγητής
Υπ. Δρ. Τσούτσα Παρασκευή Λέκτορας
Χαλός Δ. Απόστολος Λέκτορας
Δρ. Ιωάννης Δαλαμάγκας ΕΔΙΠ (Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό)
Υπ. Δρ. Κουλουκτσής Ιωάννης ΕΤΕΠ
Δρ. Τσάκαλος Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved