Προσωπικό του Τμήματος

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Δρ. Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Δρ. Σαντουρίδης Ηλίας Καθηγητής
Dr. Santouridis Ilias Professor
Δρ. Παναγιώτου Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής
Dr. Panagiotou Panagiotis Associate Professor
Δρ. Νικολόπουλος Σωτήρης Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Τσιφόρα Ευδοκία Λέκτορας
Δρ Δαμασιώτης Βύρων Λέκτορας
Υπ. Δρ Τσούτσα Παρασκευή Λέκτορας
Χαλός Δ. Απόστολος Λέκτορας
Υπ. Δρ Κουλουκτσής Ιωάννης ΕΤΕΠ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved