Προσωπικό του Τμήματος

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Δρ. Σαντουρίδης Ηλίας Καθηγητής
Dr. Santouridis Ilias Professor
Δρ. Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Δρ. Παναγιώτου Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής
Dr. Panagiotou Panagiotis Associate Professor
Δρ. Νικολόπουλος Σωτήρης Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Δαμασιώτης Βύρων Λέκτορας
Δρ. Τσιφόρα Ευδοκία Λέκτορας
Υπ. Δρ. Τσούτσα Παρασκευή Λέκτορας
Χαλός Δ. Απόστολος Λέκτορας
Υπ. Δρ. Κουλουκτσής Ιωάννης ΕΤΕΠ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved